• park m1
 • piac m1
 • ut m1
 • tem m1
 • vfejl m1
 • strand m1

Temetkezés-Tájékoztató

"Életünk e világon véges, végére már csak a számvetés marad. Aki dönt felettünk áll, kezében vagyunk mindannyian." (Arnold Péter)

 

Tisztelt Gyászoló!

Gyászában ,ezekben a nehéz órákban, napokban szeretnénk Önnek és családjának segítségére lenni, hogy a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézést egészében áttekinthesse.
A mellékelt tájékoztató tartalmazza mindazon információkat , amelyre az elkövetkező napokban szüksége lehet.
Kérjük fogadja együttérzésünket!

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A családot ért gyász esetén e tájékoztatóval szeretnénk megkönnyíteni a hozzátartozókra váró számtalan ügyintézést, ebben kívánunk segítséget nyújtani.

Lakáson történt haláleset bekövetkezésekor telefonon, vagy személyesen értesíteni kell a házi-, vagy ügyeletes orvost, aki megállapítja a halál bekövetkeztét, kitölti a szükséges okmányokat, majd engedélyezi az elhunyt elszállítását. Ezek után lehet megrendelni az elhunyt elszállítását. Célszerű azt a temetkezési irodát hívni, amelyet később szándékukban áll megbízni a temetkezési szolgáltatás elvégzésével. Amennyiben eldöntötték milyen módon kívánják elhunytat temettetni ( hamvasztás, hagyományos temetés ), azt az orvossal tudatni kell.

- Amennyiben az orvos az elhunyt szállítását boncolás céljából patológiára rendeli (Keszthely Városi kórház, Ady E. u. 2. Tel.:83/311-060/1800), az intézmény által kitöltött halottvizsgálati bizonyítvánnyal kell az anyakönyvezést megoldani.

- Abban az esetben, ha a boncolástól eltekint az orvos és az elhunytat hamvasztatni kívánja a család az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosának engedélye is szükséges. Kizárólag ezen engedély birtokában lehet az elhunytat anyakönyvezni. (Keszthely-Hévíz-Zalaszentgrót Városi Intézete Keszthely, Kossuth L. u. 42., 83/515-220) Hagyományos (koporsóban történő) temetésnél ez már nem szükséges.

Kórházban történt elhalálozás esetén a kezelő osztályon lehet átvenni az elhunyt személyes tárgyait. Ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztályvezető és a főigazgató engedélye szükséges. Célszerű az elhunyt ruházatát vinni, mert az öltöztetést a kórházban végzik.

- Keszthely Városi kórház, Ady E.u.2., Tel.: 83/311-060

 • Zalaegerszeg Megyei kórház, Zrínyi M. u.1., Tel.: 92/507-500
 • Halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása után van csak lehetőség az anyakönyveztetésre.

Anyakönyveztetés:Az elhunyt anyakönyveztetése az adott Önkormányzat / Polgármesteri Hivatalában, illetve a Körjegyzőségen történik, amelyhez a haláleset helyszíne közigazgatásilag tartozik.

 • Keszthely Polgármesteri Hivatal, Fő tér 1., 83/505-500, Anyakönyvvezető: 83/505-514
 • Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. u.17-19., 92/502-100, Anyakönyvi csoport: 92/502-197
 • Hévíz Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. u.1., 83/500-800, Anyakönyvvezető: 83/500-854

Szükséges iratok:

 • Elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • Születési anyakönyvi kivonata
 • Halottvizsgálati bizonyítvány (orvos állítja ki)
 • Külföldi elhunyt esetén szükséges az útlevele is
 • Amennyiben az elhunyt házas volt, úgy a házassági anyakönyvi kivonata és a házastárs személyi igazolványa
 • Elvált vagy özvegy elhunyt esetében a válásról szóló végzés, vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata szükséges

Mit kell még eldönteni?

Abban az esetben, ha a temetés pontos ideje - a lehetőségekhez képest, a család kérésének szem előtt tartásával - kiadásra került, a továbbiakban választási lehetősége van.

Hagyományos (koporsós) temetésesetén pár napon belül (3-5 nap) lezajlik a temetés. Miután a temetés időpontját egyeztettük, következő lépés a temetés szertartás részletes megbeszélése igény szerint. Ezek után a kellékek, (koporsó és tartozékok), a ravatalozás alatt szóló halk zene, kiválasztása megtörténhet. Amennyiben rendelkeznek az elhunyt részére sírhellyel, úgy a temető gondnokát fel kell keresni a hely pontosítása érdekében.

Az koporsó elhelyezése történhet sírhelybe vagy kriptába.

Hamvasztásos temetés esetén kicsit hosszabb a várakozási idő. A hamvasztás ideje alap esetben 7 nap, a szertartás idejét ennek függvényében lehet tervezni. A továbbiakban lehet a kellékeket (urna vagy urnakoporsó és tartozékok), a ravatalozás alatt elhangzó halk zenét kiválasztani, melyhez kollégáink minden segítséget megadnak.

A hamvak elhelyezése történhet urnasírba, családi urnafülkébe, urnafalba (kolumbáriumba), esetleg kriptába. Itt is a temető gondnokát személyesen kell tájékoztatni a meglévő urnahelyről.

A szertartás mindkét esetben lehet egyházi vagy polgári:

1.)Egyházi szertartással történő búcsúztatás

A temetkezési irodában kiadott temetési időponttal kell felkeresni a családnak (a temetést intéző személynek) a felekezet szerinti hivatalt, hogy a búcsúztató misének az időpontját megbeszéljék. Magát az egyházi búcsúztatást és egyházi szertartást a plébániahivatalokban kell kifizetni.

Felekezeti hivatalok:

Római katolikus - Magyarok Nagyasszonya, Fő tér.5., 83/ 314-271, 83/ 312-459

Római katolikus - Kis Szent Teréz - Tapolcai út. 1., 83/ 311-601

Református Egyházközség - Hanczók u. 20., 83/312-628, 83/511-028

Evangélikus Lelkészi Hivatal - Deák F. u. 18., 83/312-206

2.)Polgári szertartással történő búcsúztatás

Ebben az esetben is a temetés pontos idejét a temetkezési irodánkban kell egyeztetni, ott kerül bejegyzésre. Polgári szertartás esetén lehetőség van arra, hogy a család vagy a barátok által mondott beszéddel, verssel búcsúzzanak az elhunyttól, de hivatásos polgári búcsúztatót is tudunk ajánlani a hozzátartozók kérésére.

Kérjük, keressék fel irodánkat, hogy sok éves tapasztalatainkkal, együttérzésünkkel segíthessük át ezen a nehéz időszakon!

VÜZ Nonprofit Kft.

Temetkezési iroda

8360 Keszthely, Szalasztó u. 3.

tel: +36-83/312-212

mobil: +36-30/312-3211

Ügyeletes halottszállítás:

minden hónap 1-től 15-ig : +36-30/300-9236 - Orsós László

minden hónap 16-tól 31-ig: +36-30/939-0262 -Sztarasincsics Ádám

Temetkezési részleg dolgozói:

Temetkezési részlegvezető: Kisantal Ferencné - tel.: +36-30/2462-911

Temetkezési ügyintéző: Bán-Németh Melinda - tel.: +36-30/3123-211

Szent Miklós temető csoportvezető:

Tiszolczi Béla: +36-30/623-1866

Új Köztemető csoportvezető:

Lutor Béla: +36-30/196-3579