• park m1
  • piac m1
  • ut m1
  • tem m1
  • vfejl m1
  • strand m1

Strand Ágazat – Keszthelyi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA

(letölthető)

Strand Ágazat – Keszthelyi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

ÜZLETSZABÁLYZATA

2012. ÉV

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

VÜZ NONPROFIT Kft. strandjainak működési rendje

Az üzletszabályzat hatálya vonatkozik a strandok vendégeire, bérlőire és a strandon tartózkodó valamennyi személyre.

Az Üzemeltető Társaság adatai:

A társaság cégneve:VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve:                                             VÜZ Nonprofit Nonprofit KFT.

Székhelye:                                                     8360 – Keszthely, Vásártér 10.

Alapítója:                                                        Keszthely Város Önkormányzata

Cégbejegyzés időpontja:                               1992. május 21.

Cégbejegyzés száma:                                               Cg. 20-09-060943

A működés időtartama:                                 1992. február 1-től

 

A strand Ágazat telephelyei:

Városi Strand - Keszthely, Csík Ferenc sétány

Libás strand - Keszthely, Zámori Balatonpart

Helikon strand - Keszthely, Entz Géza sétány

 

A strand Ágazat tevékenysége:

A Keszthelyi Városi, Libás, Helikon strand üzemeltetése a vonatkozó jogszabályok, és Keszthely Város Önkormányzatának rendeleteinek betartásával történik.

A strandok használati díjszabása és nyitva tartása:

Az érvényben lévő árakról és a nyitva tartás rendjéről a bejáratok mellett elhelyezett tábla, valamint a vonatkozó díjszabás tájékoztat. A díjszabás és nyitva tartás a Társaság honlapján is megtalálható – www.khvuz.hu. A nyitva tartást és díjszabást az Üzemeltető a strand fizető nyitását megelőzően 14 nappal közzéteszi.

A strandok besorolása: fizetős strand, sétány

-          Fizetős strand: A besorolás időszaka alatt (Városi strand: 8:30-19, Helikon strand: 9-18, Libás strand: 9-19 óráig) az Üzemeltető belépődíj szedésére jogosult. A strand csak díjfizetés ellenében, vagy belépésre jogosító bérlet váltásával látogatható a hivatalos nyitva tartási időben. A nyitva tartási időt, belépődíjak, szolgáltatások díjfizetési kötelezettségét a bejáratoknál Üzemeltető feltüntetni köteles.

-          Sétány: A strand területének nyitvatartási időn túl való látogathatóságának lehetőségét az Üzemeltető biztosíthatja, ( Városi, Libás strand: 19-21, Helikon strand: 18-21 óráig) de jogosult a kezelésében álló szolgáltatások korlátozására. (medence, csúszda, napozóágy szolgáltatás nem üzemel!) Ennek időtartamáról hirdetményben és a strand bejáratánál kifüggesztett táblán értesíti vendégeit. A sétányként történő üzemeltetés során is érvényes a strand belterületén a strand üzletszabályzata.

-          Éjszakai nyitva tartás: 21 órától a bérlőkkel kötött külön szerződés alapján. Ez időszak alatt az üzemeltető a strand lezárására és a pénztáraknál belépődíj szedésére jogosult. A strand területén tartózkodást napi megkülönböztető színű karszalag meglétéhez és viseléséhez köti, amely karszalagot a belépéskor a díjfizetést követően a biztonsági őr felhelyez a vendég csuklójára. A strand terűletén tartózkodni csak sértetlen, csuklóra felhelyezett, az adott napra érvényes karszalaggal lehet. Karszalaggal nem rendelkező vendégek kötelesek 21 óra után a strandot elhagyni. A strandbiztonsági személyzet jogosúlt a karszalag érvényességét bármikor ellenőrizni.

Díjfizetés:

A pénztár nyitva tartása megegyezik a strandok „fizetős strandos“ nyitva tartási és éjszakai nyitva tartási idejével. Az erre vonatkozó időrend jól látható módon kifüggesztésre kerül. Vendégeink a pénztár nyitását követően csak érvényes belépésre jogosító bérlettel, vagy a kiállítás napjára vonatkozó jeggyel léphetnek be a strand területére. Amennyiben a strand szolgáltatásait nyitvatartási időben, az időjárás miatt az Üzemeltető nem tudja biztosítani, csökkentett belépődíjat szedhet (sétálójegy), mely díj ellenében a látogatók számára a vizesblokk használatát biztosítja.

Rendezvények esetén az üzemeltető a strand területét lezárhatja és belépődíj szedésére jogosult.

A kiadott jegyek vissza nem válthatók!

Kedvezményes belépésre jogosult személyeket, csoportokat kizárólag az Ügyvezető igazgató és az Ágazat vezetőjének aláírásával ellátott lista, vagy utasítás alapján engedhetnek be alkalmazottaink.

-          Eseti karszalagos beléptetés: A pénztárosok, biztonsági alkalmazottak az Ágazatvezető utasítása alapján az eseti belépésre jogosító karszalagokat (egyéb, belépésre jogosító megkülönböztető jelzéseket) a vendégek csuklójára felhelyezik, vendégeinknek átadják. A jogosultaknak az strandon tartózkodás alatt viselniük kell jól látható, ellenőrizhető módon. Amennyiben a vendég nem így viseli, a jogosultság ellenőrzése érdekében tőle elkérhető. A strand időszakos elhagyása (parkolóba, boltba történő kilépés, stb.) utáni ismételt belépés csak ezekkel az azonosítókkal, illetve ismételt belépő váltásával, bérlet érvényesítéssel lehetséges! A karszalagos beléptetés eseti jelleggel, rendezvények idejében történhet. Az eseti rendezvények esetén Üzemeltető jogosult a belépésre jogosító bérletek jogosultságát a rendezvény idejére felfüggeszteni, a belépést kizárólag a belépésre jogosító karszalag megvásárlásával biztosítani.

-          Belépődíj, belépésre jogosító bérletdíj: Fizetős strand besorolás esetén, a strandra történő belépéshez, a pénztáraknál kifüggesztett díjszabás alapján minden vendég köteles belépődíjat fizetni, vagy belépésre jogosító bérletet vásárolni. A pénztárnál kiadott belépőjegy csak a kiállítás napján érvényes és egyszeri belépésre jogosít. A belépőjegyek és a belépésre jogosító bérletek díjszabását az Üzemeltető minden év április 30-ig meghatározza.
6 éves korig a belépés díjtalan.
12 éven aluli gyermek a fürdőt csak a felügyeletüket ellátó felnőtt kísérővel együtt látogathatják.

-          Azok a vendégek, akik díjfizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és ennek ellenére a strand területén tartózkodnak, a terület elhagyására kötelezhetők. A bérlő és dolgozói csak érvényes belépőkártyával léphetnek a strand területére, amelyet az Üzemeltető biztosít részükre.

-          Aki a strand területén bérlőként működik és a bérelt helyiségen keresztül a Társaság Ügyvezető igazgatójának, illetve a strand Ágazatvezetőjének engedélye nélkül látogatót enged be, annak területbérleti szerződése azonnali hatállyal felmondható, és a keletkezett kár megfizetésére kötelezhető.

-          Kabinbérleti-díj: A kabinbérleti díj tartalmazza a kabin bérlésének díját. Egyéb szolgáltatást a kabinbérleti díj nem tartalmaz. A kabint a szerződést megkötését- és a kiszabott díjak megfizetését követően, az üzemeltető kitakarítva adja át, ezt követően a kabin takarítása a bérlet időtartama alatt a bérlő feladata. A kabinban elhelyezett értékekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A kabinban található és Üzemeltető tulajdonát képező tárgyak épségéért a bérleti szerződés időtartami alatt a bérlő felelős.

-          Kaució: A kabin idényjellegű bérlésére befizetendő biztosíték. A kabinban történő károkozás, illetve a kulcs elvesztése esetén, a zár csere költségének biztosítására a kaució biztosít fedezetet. A kaució mértékénél nagyobb károkozásért a bérlő teljes anyagi felelőséggel tartozik. A kaució mértékét Üzemeltető minden év április 20-ig meghatározza, és honlapján, illetve a strand bejáratánál közzéteszi.

-          Egyéb szolgáltatás: Hangos bemondó, érték-, kerékpár megőrzés használata a kifüggesztett díjszabás, illetve egyedi szerződés meghatározása alapján fizetendő.

Strandon történő közlekedés szabályai:

 

-          A strand területén gépjárművel, motorral, kismotorral, kerékpárral, egyéb motorral meghajtott járművel, görkorcsolyával közlekedni tilos, amely alól kivételt képez a strandüzemeltetésével kapcsolatos munkavégzés.

-          Árufeltöltés a strand területén belül csak a kialakított szerviz utakon lehetséges 8.30 órától 21.00 óráig. A strand területén megengedett maximális sebesség 10 km/óra.

-          Strand területén parkolni tilos, amely alól kivételt képeznek az eseti rendezvényekre érkező promóciós tevékenységek, és fellépők, rendezők gépjárművei. A gépjárművek számáról, típusáról az Ügyvezető igazgató, vagy a Kereskedelmi igazgató az Ágazatvezetőt előzetesen értesíti, és írásban, aláírásával hitelesített egyedi parkolási engedélyt állít ki.

-          Aki a strand területére engedély nélkül, a kijelölt szerviz utakon kívül behajt, az okozott kárért teljes anyagi felelőséggel tartozik.

 

Strandon való fürdés és tartózkodás szabályai:

-          A strand területére nem léphet be, aki szemmel láthatóan fertőző, vagy erre utaló betegségben szenved, alkoholos állapotban van, vagy tudati elváltozást okozó szerek hatása alatt áll. A belépést ebben az esetben a biztonsági őrök megtagadhatják.
A strand területére állatot bevinni Tilos!

-          A strand területén horgászni Tilos!

-          Sétány besorolás esetén mindenki saját felelőségére tartózkodik a strand területén, illetve használja a strand területéhez tartozó vízfelületet. Fizetős strand besorolás esetén az Üzemeltető biztosítja a jogszabályok által előírt vízimentő, és egészségügyi személyzetet.

-          A fürdőhelyen csak a kijelölt területen szabad fürödni. Vízbe ugrani csak erre a célra kijelölt helyen szabad. Éjszakai fürdés tilos!

-          A bójákkal és „Mélyvíz” táblákkal kijelölt területen kívül a fürdőzők csak megfelelő úszni tudással tartózkodhatnak, a fürdőhely határát jelző bójánál mért vízmélység ~180 cm. A vízimentők a strand vízfelületét a strand határát jelző bójákig tudják ellenőrizni. A kijelölt fürdőhelyen kívül mindenki saját felelősségére tartózkodhat.

-          Viharjelzés esetén a fürdő vendégeket hangosbemondóval ill. a vizimentősők segítségével tájékoztatjuk a vízfelület elhagyására. A figyelmeztetést figyelmen kívül hagyókkal szemben a vízirendőrség jogosult eljárni, az Üzemeltető a tájékoztatást követően a balesetekért felelősséget nem vállal.

-          A fürdőzők számára a jelzőtáblákkal és bójákkal elhatárolt vízterületre sem evezős, sem motoros, sem vitorlás járművel behajózni nem szabad. Ez alól kivételt képeznek a vízirendészet járművei, valamint a mentőcsónak rendeltetésszerű használata.

-          A fürdővendégeket a pénztáraknál folyamatosan tájékoztatjuk a levegő és a víz hőfokáról, valamint a víz minőségéről, UV sugárzás mértékéről.

-          A helyszínen ellátható baleset esetén az elsősegélynyújtás a kijelölt helyeken díjtalanul történik. Súlyos baleset észlelése, életveszély esetén a balesetet észlelő személy, vízimentős személyzet, strand dolgozói azonnal értesíteni köteles a mentőket a 104-es telefonszámon.

-          A papírt, ételhulladékot, szemetet a kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni! A strand területén lehetőséget biztosít az üzemeltető a szelektív hulladékgyűjtésre, így a megfelelő (papír, műanyag, fém) hulladék a hulladék anyagának megfelelő gyűjtőedénybe helyezhető.

-          A fürdőző a fürdőhely berendezési tárgyaiban, ültetvényeiben okozott szándékos, vagy gondatlanságból eredő kárt köteles megtéríteni.

-          Azt aki a strand területén olyan viselkedést tanúsít, amely a többi vendég nyugalmát zavarja, a biztonsági őrök figyelmeztetik, második figyelmeztetés után kötelezik a terület elhagyására.

-          A területen található bútorzat és egyéb kültéri tárgy, eszköz elmozdítása tilos, amely alól az ingyenesen használható napozóágyak kivételt képeznek.

Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a strand folyamatos felvételt készítő kamerákkal van felszerelve, így a szándékos károkozást minden esetben dokumentálni tudjuk, így a károkozók anyagi felelőssége bizonyítható!

A strand üzemeltetője jogosult a biztonsági őrök révén a rendzavarókat és a károkozókat igazoltatni, adataikat rögzíteni, illetve az eseményről fényképfelvételt készíteni.

A strand Üzletszabályzata a bejáratoknál jól olvashatóan kifüggesztésre kerül. A strand területére belépő személyek ezt tudomásul veszik és magukra nézve elfogadottnak tekintik.

Vizesblokkok használata:

A strandon lévő vizesblokkok használata ingyenes. Amennyiben rendezvény miatt a nyitvatartási időn túl kell a vizesblokkokat üzemeltetni, annak költségét a rendezvény szervezője az Üzemeltető felé előzetesen egyeztetett költségen, számla ellenében megtéríti. Nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért, a károkozó vagy rendezvényszervező teljes anyagi felelőséggel tartozik.

A fűtött vizű medence használata:

-          A medence használata, a medence mellett kifüggesztett „Medencehasználati Rend” és az ügyeletes úszómester utasítása szerint történhet.

-          A medencék használata előtt a zuhany és lábmosók használata kötelező.

-          A medencében fürdés kizárólag tiszta fürdőruhában engedélyezett. A medencében tilos fürdőruhán kívül más ruházatban tartózkodni (kivéve az engedéllyel történő búvároktatás!).

-          A medencében és annak partján tilos ételt, italt fogyasztani, dohányozni, szappant-, mosószert bevinni, a medencék vizét beszennyezni.

-          Aki a medence berendezéseit szándékosan megrongálja, vagy eltulajdonítja, valamint a fürdővizet szennyezi, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a fürdő területéről eltávolítható.

-          Gyerekek két éves korig kizárólag fürdésre alkalmas eldobható pelenkával vehetik igénybe a medencét, folyamatos szülői felügyelettel.

-          Bármilyen rendkívüli eseményt, személyi sérülést, tűzeset, vegyszerrel (klórgáz, hypo, sósav, stb.) összefüggő szennyezést, balesetveszélyesnek minősülő eszközt, vagy tárgyat azonnal jelezni kell az ügyeletes úszómesternek vagy az üzemeltető legközelebbi munkavállalójának, aki a megfelelő szabályzat alapján köteles haladéktalanul intézkedni. Az eseményt az üzemnaplóba be kell vezetni.

Csúszda használata:

A csúszda használata térítésköteles!

A csúszdát mindenki saját felelősségére használhatja, a létesítménynél kifüggesztett szabályzat és az ott szolgálatot teljesítő úszómester utasításainak betartásával. A lecsúszáshoz más lecsúszást segítő, akadályozó eszköz nem használható. A

Napozóágy használata:

A napozóágyak használata nem ingyenes, azok bérelhetőek a VÜZ Nonprofit Kft partnerétől

Dohányzás:

A strand területén engedélyezett a dohányzás, amely alól a játszóterek, a szigetnapozó, a medence, a csúszda kivételt képez, ezeken a területeken a dohányzás tilos. Kérjük, hogy a csikkeket az erre alkalmas hulladékgyűjtő edényzetbe helyezzék el! Kérjük, hogy dohányzás esetén legyenek tekintettel nemdohányzó vendégeinkre!

Időszakosan rendezett programok, sportrendezvények:

Az Üzemeltető jogosult a strandok területén rendezvényt szervezni, vagy szervezett rendezvénynek helyet biztosítani. A rendezvények szervezői kötelesek a rendezvény megtartásához, lebonyolításához szükséges összes jogszabályi előírásnak megfelelő engedélyek, dokumentációk beszerzésére, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelő feltételek biztosítására.

Játszóterek, játszó eszközök használata:

A fürdőhely területén labdajátékoknak, játszóeszközöknek, kijelölt helyek vannak biztosítva.

A fürdő területén lévő sportlétesítményeket, játékokat, egyéb eszközöket mindenki saját felelősségére használhatja, a használatból eredő balesetért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A játszótereken kérjük a szülőket, hogy gyerekeik épsége érdekében folyamatos felügyeletet biztosítsanak!

Saját tulajdonú zene eszközök, illetve hangkibocsátásra alkalmas eszközök használata:


Médiaeszközöket vendégeink csak úgy használhatják, hogy azzal a többi vendég pihenését nem zavarják. Bérlők, szolgáltatók médiahasználatáról külön jogszabályok rendelkeznek, amelynek betartásáért mindenki saját maga felel. Amennyiben a bérlő által biztosított zeneszolgáltatás az engedélyezett mértéket meghaladja, és ezért üzemeltetőt az illetékes hatóság elmarasztalja, úgy bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik az esetleges büntetési tétel mértékéig, és kötelezett a zeneszolgáltatás engedélyezett szintjének betartására.

Ruha viselet:

Strandjainkon közízlést nem sértő ruházat viselése kötelező. Ennek minimuma a fürdőruha. Hölgyek részére a monokini használata engedélyezett, de kérjük, hogy legyenek tekintettel fürdővendégeinkre! Gyerekek részére is minden esetben javasoljuk a fürdőruha viselését, esetleges és szülők engedélyével nem rendelkező személyek fényképfelvételének készítése miatt.

Sétány és éjszakai nyitva tartás besorolás alatt:

Az Üzemeltető fizető strand besorolás nyitva tartásán kívül, külön biztonsági szolgálatot tart fenn a strand értéktárgyainak megóvása érdekében. A biztonsági személyzet jogosult az alábbiakat ellenőrizni:

-          A strand területére nem vihető be üveg (palack, pohár, egyéb), fegyver, szúró és vágóeszköz, egyéb veszélyes tárgy. A strand biztonságát felügyelő személyek jogosultak a meg nem engedett tárgyak bevitelét megakadályozni, ennek érdekében a vendég felszólításra táskáját megmutatni köteles. Ennek megtagadása esetén a strand területére csak abban az esetben léphet be, ha a táskáját a területre nem viszi magával.

-          A strandon éjszaka nyitva tartó vendéglátóegységek kizárólag műanyag pohárban szolgálhatnak fel italokat. Üvegtárgy, üvegedény a strand területén csak a bérlők előkészítési, kiszolgálási területén belül tartható, tárolható.

-          A biztonsági személyzet teljes hatáskörrel jogosult a strand rendjét, eszközeiben, bérlők tulajdonában álló eszközök, épületekkel szembeni károkozás megakadályozására az előírásokat megszegőkkel szemben. Erőszakos fellépés esetén a rendőrséget és munkáltatóját köteles azonnal értesíteni, az eseményt naplóban rögzíteni.

Bármilyen rendkívüli eseményt - személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenléte – kérjük, jelezzék a személyzetnek, akik a megfelelő szabályzat alapján kötelesek haladéktalanul intézkedni.

A strand területére bevihető tárgyak és eszközök:

A vendégek és bérleti szerződéssel rendelkezők a strand területére kizárólag a jogszabályoknak megfelelő eszközöket, tárgyakat vihetnek be. A bérlők a strand területére kizárólag működési engedélyüknek megfelelő eszközöket és tárgyakat vihetnek be, más eszközök és tárgyak bevitelét a biztonsági személyzet jogosult megakadályozni.
Tilos a jegy megváltásával reklámtevékenységet folytatni (pl. szendvicsember, szórólap)

Szolgáltatás és reklámtevékenység végzése:

A bérlő az általa bérelt területen folytathatja szolgáltatói és reklámozási tevékenységét, oly módon, hogy a strand folyamatos működését nem zavarja. A bérelt területen kívüli árusítás tilos, reklámozás csak külön szerződéssel engedélyezett, amelyet az üzemeltető Ügyvezető igazgatójával és Kereskedelmi igazgatóval kötött szerződés szabályozza!

Tilos a gyalogosforgalom részére kialakított utakat eltorlaszolni, azon szolgáltatói tevékenységet végezni!


Reklamációk, panaszok kezelése:

A panasz olyan kérelem, amely egyéni vagy csoportos jogsérelem vagy érdeksérelem orvoslására, illetve megszüntetésére irányul. A vendég a szolgáltató felé kifogással élhet írásban, szóban, illetve telefonon. Az üzemeltető köteles a kifogást megvizsgálni és ennek eredményéről a vendéget a reklamációtól számított 30 napon belül írásban értesíteni.

A vendég panaszával fordulhat a Strandgondnokhoz nyitvatartási időben, írásban a pénztárakban elhelyezett Vásárlók Könyvébe írhatja le észrevételeit, ezenkívül fordulhat a szolgáltatást végző Keszthelyi Városüzemeltető Nonprofit KFT. Ügyfélszolgálatához, az üzemeltető Ügyvezetőjéhez, illetve a strand Ágazatvezetőjéhez, Keszthely Város Jegyzőjéhez, illetékes hatóságokhoz.

A panasz kivizsgálását első fokon az a szervezet köteles elvégezni, amelyik a bejelentés elbírálására, a szolgáltatás teljesítésére, üzemeltetési szerződés kötésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.

Amennyiben az ügyfél a panaszbejelentést nem az illetékes szervezetnél tette, úgy a bejelentést fogadó szervezet továbbítja azt az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervezet felé.

Ügyintézési határidő:

A szóban előterjesztett panaszt lehetőleg azonnal ki kell vizsgálni.

A panaszbejelentések, illetve a közérdekű bejelentések kivizsgálására és az írásban történő válaszadásra rendelkezésre álló határidő 30 nap.

Minőségi, illetve szolgáltatás elmaradási reklamáció esetén a szolgáltató soron kívül kivizsgálja - és amennyiben jogos - a bejelentést követően 3 munkanapon belül intézkedik a probléma megoldására.

Telefonon beérkezett panaszt, illetve bejelentést nyilvántartásba kell venni az erre rendszeresített formanyomtatványon.

Az ügyfélszolgálat működési rendje:

Az ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó ügyintézőket munkaidőben kereshetik fel az ügyfelek a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit KFT., Keszthely, Vásártér 10. szám alatti központjában.

Ügyfélfogadás:

Hétfő:              8.00 – 11.30 valamint 13.00 – 15.00 óráig

Kedd:              az ügyfélfogadás szünetel

Szerda:           8.00 – 11.30valamint 14.00 – 17.30 óráig

Csütörtök:       8.00 – 11.30óráig

Péntek:           8.00 – 11.300 óráig

Keszthely, 2012. június 21.

Göncz Attila sk

ügyvezető igazgató