• park m1
  • piac m1
  • ut m1
  • tem m1
  • vfejl m1
  • strand m1

A LIBÁS STRAND ÜZEMVITELI SZABÁLYZATA

(letölthető)

A LIBÁS STRAND

ÜZEMVITELI SZABÁLYZATA

Üzemvitel:

2012. évben a Libás strand    június 16- augusztus 31. között üzemel. Ezen időszak alatt az Üzemeltető saját hatáskörében meghatározhatja, hogy a strand területét „fizetős strandként” vagy „sétányként” üzemelteti. A nyitva tartás módjáról a bejáratok mellett elhelyezett tábla tájékoztat.

Fizetős strand:

A strand napi nyitvatartási ideje 9-tól 19 óráig tart.

Ilyenkor a pénztáraknál kifüggesztett belépőárak érvényesek. Amennyiben a strand szolgáltatásait nyitvatartási időben, az időjárási körülmények miatt az Üzemeltető nem tudja biztosítani, csökkentett belépődíjat szedhet (sétálójegy), amely díj ellenében a látogatók számára a vizesblokk használatát biztosítja.

A strand területe 19 órától 21 óráig sétányként működik. A strand 21 óra után, csak a bérlőkkel kötött külön szerződés alapján tart nyitva. A nyitva tartási időt (9:00-19:00-ig) követő rendezvények esetén az üzemeltető a strand területét lezárhatja és belépődíj szedésére jogosult.

Belépődíjas rendezvényt csak az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető előzetes engedélyével a bérlő, külön szerződés keretében szervezhető, ahol a felek megállapodnak a rendezvény feltételeiről, lebonyolításáról, költségmegosztásáról, a bevétel felosztásáról, stb.

A strand területén található büfék nyitva tartása 21 óráig engedélyezett. A 21 órán túl történő nyitva tartás lehetőségéről, feltételeiről és szabályzásáról az Üzemeltetővel egyeztetni kell, arról szerződést kell kötni, függetlenül attól, hogy állandó, vagy alkalmi (rendezvény miatti) üzemelésről van szó! Az állandó „éjszakai nyitvatartási szerződés” megkötésének határideje április 30.

Az illemhelyeket a közegészségügyi előírásoknak megfelelően a nyitvatartási időben tisztán kell tartani ( óránkénti tisztántartását a rendszeresített dokumentumon vezetni kell), és használatukat a fürdővendégek részére díjfizetés nélkül, folyamatosan biztosítani kell. A strand területén a szigetfürdőben a mozgássérültek részére kialakított illemhely található.

Amikor a strand sétányként működik, a területbérleti szerződésben foglaltak alapján, az üzemelő büfék kötelesek a vizesblokkot üzemeltetni (férfi, női, rokkant WC), valamint a strand állag és értékmegőrzéséről gondoskodni! Ennek elmulasztásakor az Üzemeltető jogosult a felmerülő többletköltségeket a bérlők részére kiszámlázni.

A fürdő személyzete napi 12 órában dolgozik, minden másnap. Egy műszakban 2 fő pénztáros, , 1 fő karbantartó és 1 fő strandgondnok dolgozik.

A naponta képződött kommunális hulladék összegyűjtését, hulladékgyűjtő edények kiürítését és a hulladék elszállítását strandnyitásig a strandszemélyzet biztosítja.

A Vonyarcvashegyi Vízimentő Egyesület megbízási szerződés szerint végzi a szakszolgálati tevékenységet. A vízi mentős szükségletet a vízi rendészet szakhatósági állásfoglalása határozza meg. A vízi mentős elsősegély csomaggal rendelkezik, és elsősegély nyújtási teendőket is ellátja.

Legközelebbi telefon a gondnoknál, ill. a pénztárban.

A Strand Üzletszabályzata a bejáratnál jól látható helyen van elhelyezve; magyar, angol, francia illetve német nyelven olvasható.

A fürdő területének határától a vízfelületen minden irányban 100-100 méter hosszúságú, a parton a terület körül 10-10 méter szélességű védőterületet van kijelölve jól látható figyelmeztető táblákkal.

Éjszakai fürdőzés tilos. Kutyát a strandra bevinni tilos. Horgászni tilos. A tiltó táblák jól látható helyen vannak kihelyezve.

A vízvizsgálatok gyakoriságát és térítését minden szezonkezdés előtt a Zala megyei ÁNTSZ Labor Kft.-vel kell egyeztetni.

A fürdő napi eseményeiről üzemnaplót vezetnek.

A strand vizesblokkjához szükséges vizet a DRV szolgáltatja. A strand szennyvízhálózata zárt rendszeren keresztül a városi rendszerre van kötve.

Az áramszolgáltatást az E.ON RT. biztosítja.

Időszakos műszaki és vízminőség ellenőrző vizsgálat:

A közfürdő vízminőségét bakteriológiai szempontból a

            78/2008.(IV.3.) Korm. rendelet írja elő.

A természetes közfürdő vizének minősége fürdési idényben a

            78/2008.(IV.3.) Korm. rendelet írja elő.

            II. , de legalább III. tűrhető minőségű legyen kémiai és toxikológiai szempontból.

A Libás strand fürdővíz vizsgálatának gyakorisága fürdési szezon időben a

            78/2008.(IV.3.) Korm. rendelet írja elő.

Bakteriológiai vizsgálatok:                                      Természetes fürdő

E coli, vagy fekál coliformszám        „A” / kéthetente 06.01-08.31. /

                                                                              idényben

Microcoecus szám                              „A” /               -”-                   /

Fekáliás enterococus száma               „A” /               -”-                   /

Coliforn szám                                    „A” /               -”-                   /

Enteriális kórokozó                            „B” / rendkívüli szennyezettség esetén ÁNTSZ utasítás                                                             alapján /

Kémiai vizsgálatok:

pH                                          D szezon előtt és folyamán 1x

oldott oxigén                          E szennyezés gyanúja esetén

olajok, fenolok                       E szennyezés gyanúja esetén.

A vízmintavétel után a vízminőség eredményéről küldött faxot a megbízott strandgondnok cseréli ki a vízminőség jelző táblán, illetve összegyűjti a vizsgálati eredményeket.

Közfürdő szolgáltatás és közönség forgalom:

A strand napozó zöldterülete 15 000 m2.

Egyidejűleg fogadható vendéglétszám 1500 fő, mely jól látható helyen ki van függesztve a bejáratnál.

A strandfürdő a következő szolgáltatásokkal áll rendelkezésre a fürdővendégek számára:

            pénztárépületnél:        2 db női, 2 db férfi WC

            büfésor:                      6 db női, 6 db férfi WC

            rokkant WC:               1 db

           piszoár:                       8 db

            kézmosók száma:        9 db

            öltözők száma:            3 db paraván öltöző

            bérelhető:                    18 db kabin

            zuhanyzók száma:      2 db zárt zuhanyzó a pénztárépületben

                                               2 tálca 4-4 db zuhanyzóval

Hulladékgyűjtők:

            - 10 db új (műzsákos) fémvázas hulladékgyűjtő a vendégszámnak megfelelően van            kihelyezve

            - 5 db rögzített hulladékkosár

            - zárt konténer 1 db (naponta csere a szezonban)

            - nyitott konténer 1 db (naponta csere a szezonban)

A strand egy homokozóval, játszótérrel, sportpályával rendelkezik.

Vízi mentésre 1 db 1 pár evezős (katamarán) csónak áll rendelkezésre.

Biztonságtechnikai és egészségvédelmi óvórendszabály:

A strand dolgozói, a munkavállalók az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, valamint a munkaügyi miniszter 15/1993/XII.26./MÜM rendeletéből munkavédelmi elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek.

A belügyminiszter 35/1996/XII.29./BM rendelet alapján az Országos tűzvédelmi szabályzatból, valamint a Kft. Tűzvédelmi utasításáról elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek.

A dolgozók oktatását Gróf Zoltán István munkavédelmi vezető végezte (biz. szám: 005 489).

Előzetes időszakos egészségügyi vizsgálatok:

A strand dolgozói a népjóléti miniszter 27/1995./VII.25./NM rendelete értelmében a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál orvosi vizsgálatban részesültek munkába állásuk előtt. Mentőládák fel vannak töltve az előírt fajtájú és mennyiségű gyógyszer és kötszer anyaggal. Fogyását a közvetlen vezető felé jelezni kell, a mielőbbi pótlás érdekében.

Napló vezetése a balesetről, rosszullétekről rendelkezésre áll.

Fürdési célokat szolgáló valamennyi helyiséget naponta (WC-k és zuhanyzók, lábmosók stb.); a fürdő berendezési tárgyait hetente egyszer fertőtlenítőszeres vízzel kell mosni.

Szezon előtt a fürdő területe rágcsáló- és rovarmentesítése megtörtént.

Keszthely, 2012. május 26.