• park m1
  • piac m1
  • ut m1
  • tem m1
  • vfejl m1
  • strand m1

A HELIKON STRAND ÜZEMVITELI SZABÁLYZATA

(letölthető)

A HELIKON STRAND

ÜZEMVITELI SZABÁLYZATA

Üzemvitele:

            2012. évben a Helikon strand            május 15. – június 14. sétány

                                                           június 16. – augusztus 30. fizető strand

                                                           augusztus 30. – szeptember 15. sétány

A fürdő napi nyitvatartási ideje 9-tól 18 óráig tart.

Ezen időszak alatt az Üzemeltető saját hatáskörében meghatározhatja, hogy a strand területét „fizetős strandként” vagy „sétányként” üzemelteti. A nyitva tartás módjáról a bejáratok mellett elhelyezett tábla tájékoztat.

Fizetős strand:

A strand napi nyitvatartási ideje 9-tól 18 óráig tart.

Ilyenkor a pénztáraknál kifüggesztett belépőárak érvényesek. Amennyiben a strand szolgáltatásait nyitvatartási időben, az időjárási körülmények miatt az Üzemeltető nem tudja biztosítani, csökkentett belépődíjat szedhet (sétálójegy), amely díj ellenében a látogatók számára a vizesblokk használatát biztosítja.

A strand területe 18 órától 21 óráig sétányként működik. A strand 21 óra után, csak a bérlőkkel kötött külön szerződés alapján tart nyitva. A nyitva tartási időt (9:00-18:00-ig) követő rendezvények esetén az üzemeltető a strand területét lezárhatja és belépődíj szedésére jogosult.

Belépődíjas rendezvényt csak az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető előzetes engedélyével a bérlő, külön szerződés keretében szervezhető, ahol a felek megállapodnak a rendezvény feltételeiről, lebonyolításáról, költségmegosztásáról, a bevétel felosztásáról, stb.

Az Üzemeltető által megbízott vagyonvédelmi cég biztonsági őrei felügyelik a strand területén a rendet. Jogosultságukról a vendégeket a Strand Ágazat Üzletszabályzatában az Üzemeltető tájékoztatja.

A strand területén található büfék nyitva tartása 21 óráig engedélyezett. A 21 órán túl történő nyitva tartás lehetőségéről, feltételeiről és szabályzásáról az Üzemeltetővel egyeztetni kell, arról szerződést kell kötni, függetlenül attól, hogy állandó, vagy alkalmi (rendezvény miatti) üzemelésről van szó! Az állandó „éjszakai nyitvatartási szerződés” megkötésének határideje április 30.

Az illemhelyeket a közegészségügyi előírásoknak megfelelően a nyitvatartási időben tisztán kell tartani (óránkénti tisztántartását a rendszeresített dokumentumon vezetni kell), és használatukat a fürdővendégek részére díjfizetés nélkül, folyamatosan biztosítani kell. A strand területén a szigetfürdőben a mozgássérültek részére kialakított illemhely található.

Amikor a strand sétányként működik, a területbérleti szerződésben foglaltak alapján, az üzemelő büfék kötelesek a vizesblokkot üzemeltetni (férfi, női, rokkant WC), valamint a strand állag és értékmegőrzéséről gondoskodni! Ennek elmulasztásakor az Üzemeltető jogosult a felmerülő többletköltségeket a bérlők részére kiszámlázni.

A naponta képződött kommunális hulladék összegyűjtését, hulladékgyűjtő edények kiürítését és a hulladék elszállítását strandnyitásig a strandszemélyzet biztosítja.

A fürdő személyzete 1 műszakban dolgozik napi 11 órában, minden másnap.

Egy műszakban a következő megosztásban dolgozik:

                                                           1 fő pénztáros

                                                           1 fő jegyellenőr, takarító

                                                           1 fő karbantartó

                                                           1 fő uszodamester

                                                           1 fő gondnok

A vízi mentősök a Vízi mentők Balatoni Szakszolgálata Egyesületen keresztül vállalkozásban végzik szerződés alapján a vízi mentést, illetve a vízfelület takarítását és az elsősegélynyújtást.

A vízi mentős szükségletet a vízi rendészet szakhatósági állásfoglalása határozza meg.

A Strandok Üzletszabályzata a bejáratnál jól látható helyen van elhelyezve; magyar, angol, illetve német nyelven olvasható.

A vízminőség vizsgálati eredményeit tartalmazó adatközlő tábla szintén a bejáratnál van elhelyezve.

A fürdő napi eseményeiről üzemnaplót vezetnek.

A strand vízszükségletét a DRV szolgáltatja. A szennyvízhálózat zárt rendszeren keresztül a városi rendszerre van kötve.

Az áramszolgáltatást az E.ON RT. biztosítja.

A fürdő területének határától a vízfelületen minden irányban 100-100 méter hosszúságú, a parton a terület körül legalább 10 méter szélességű védőterületet kell kijelölni. A védőterület határait jól látható figyelmeztető táblákkal kell megjelölni.

A vízvizsgálatok gyakoriságát és térítését minden szezonkezdés előtt a megyei ÁNTSZ-szel kell egyeztetni.

Időszakos műszaki és vízminőség ellenőrző vizsgálat:

A közfürdő vízminőségét bakteriológiai szempontból a

            78/2008.(IV.3.) Korm. rendelet írja elő.

A természetes közfürdő vizének minősége fürdési idényben a

            78/2008.(IV.3.) Korm. rendelet írja elő.

            II. , de legalább III. tűrhető minőségű legyen kémiai és toxikológiai szempontból.

A Helikon strand fürdővíz vizsgálatának gyakorisága fürdési szezon időben a

            78/2008.(IV.3.) Korm. rendelet írja elő.

Bakteriológiai vizsgálatok:                                      Természetes fürdő

E coli, vagy fekál coliformszám        „A” / kéthetente 06.15-08.20. /

                                                                              idényben

Microcoecus szám                              „A” /               -”-                   /

Fekáliás enterococus száma               „A” /               -”-                   /

Coliforn szám                                    „A” /               -”-                   /

Enteriális kórokozó                            „B” / rendkívüli szennyezettség esetén ÁNTSZ utasítás                                                              alapján /

Kémiai vizsgálatok:

pH                                          D szezon előtt és folyamán 1x

oldott oxigén                          E szennyezés gyanúja esetén

olajok, fenolok                       E szennyezés gyanúja esetén.

A vízmintavétel után a vízminőség eredményéről küldött faxot a megbízott strandgondnok cseréli ki a vízminőség jelző táblán, illetve összegyűjti a vizsgálati eredményeket.

Közfürdő szolgáltatás és közönség forgalom:

A strand napozó zöldterülete 19 000 m2.

Egyidejűleg engedélyezhető vendéglétszám 1900 fő, erről a tájékoztató tábla a főbejáratnál kifüggesztve.

A strandfürdő a következő szolgáltatásokkal áll rendelkezésre a fürdővendégek számára:

            WC-k száma:              13 db női, 6 férfi, ebből 1-1 gyerek, 1 db rokkant; 6 db piszoár, 9 db kézmosó

            kabinok száma:           72 db

            zuhanyzók száma:      14 db

            ivókút:                        2 db

            öltöző:                        1 db

            hulladékgyűjtők száma:         15 db (műzsákos) a vendégszámnak megfelelően van                                                         kihelyezve

            zárt konténer 5 m3-es:            1 db (naponta csere a szezonban)

            nyitott konténer:                    1 db (naponta csere a szezonban)

A strandon:     1 db sportpálya (röplabda pálya + foci pálya) – melyben a homokot cseréltük

                        1 db játszótér – 1 db homokozó, melyben a homokot cseréltük

                        1 db asztalitenisz.

Vízi mentésre 1 db 1 pár evezős csónak (katamarán) áll rendelkezésre.

A közönség forgalmat az eladott jegyek alapján tudjuk ellenőrizni.

A vegyszereket a strand vegyszertárolójában tároljuk. Vegyszerek alkalmazásakor az egyéni védőfelszerelések használata kötelező, a szükséges védőfelszerelések a strand vegyszertárolójában, valamint a csúszda tárolójában is rendelkezésre állnak.

Biztonságtechnikai és egészségvédelmi óvórendszabály:

A strand dolgozói, a munkavállalók az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, valamint a munkaügyi miniszter 15/1993/XII.26./MÜM rendeletéből munkavédelmi elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek.

A belügyminiszter 35/1996/XII.29./BM rendelet alapján az Országos tűzvédelmi szabályzatból, valamint a Kft. Tűzvédelmi utasításáról elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek.

A dolgozók oktatását Gróf Zoltán István munkavédelmi vezető végezte (biz. szám: 005 489).

Előzetes időszakos egészségügyi vizsgálatok:

A strand dolgozói a népjóléti miniszter 27/1995./VII.25./NM rendelete értelmében a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál orvosi vizsgálatban részesültek munkába állásuk előtt. Az egészségügyi szolgáltatást Dr. Hertelendy László üzemorvos végezte.

Elsősegélynyújtást kiképzett vízi mentős, ill. az uszodamester látja el.

A mentőládák fel vannak töltve az előírt fajtájú, mennyiségű gyógyszer és kötszer anyaggal. Fogyását a közvetlen vezető felé jelezni kell, a mielőbbi pótlás érdekében.

Napló vezetése a balesetről, rosszullétekről rendelkezésre áll.

Fürdési célokat szolgáló valamennyi helyiséget naponta kell (WC-k és zuhanyzók, lábmosók stb.); a fürdő berendezési tárgyait hetente egyszer fertőtlenítőszeres vízzel kell mosni.

Szezon előtt a fürdő területe rágcsáló- és rovarmentesítése megtörtént.

HELIKON STRANDI VÍZICSÚSZDA

ÜZEMVITELI SZABÁLYZATA

2012-ben a csúszda nem üzemel, de szükség szerint üzembe helyezhető, amennyiben arra bérlő, vagy üzemeltető jelentkezik, Ebben az esetben az alábbiak szerint működik:

A csúszda nyitva tartása: 10 órától 18 óráig, üzemszünet minden páros órában 20 perc, páratlan órában 10 perc.

A vízicsúszda egy pályával és egy érkező medencével rendelkezik, ezért vízforgató berendezés működik.

Műszaki leírás:

           

            medence térfogatok:              20 + 3 m3

            medence vízmélységek:         0,9 illetve 1,1 m

            a forgatott víz mennyisége:    20 + 3 m3

            víztisztítás:                             1 db Alister 40 típ. Szivattyú

                                                           1-1 db Hydrofil homokszűrő szűrő rendszerrel, üzemmód                                                  váltó csappal

                                                           vegyszeradagolás kézi erővel, kétóránkénti mérés                                                               eredményétől függően keverő medencébe töltve,                                                               maximum 1 l-ig kétóránként.

Technológiai leírás:

A medence nem fürdési célra készült, hanem a csúszdán lefolyó víz és a csúszdázók fogadására.

A medencébe érkező köteles a medencét azonnal elhagyni.

A csúszdára csak lábmosó és előfürdő (zuhany) használata után lehet felmenni. Az alsó lábmosó vize fertőtlenítőt tartalmaz és azt a terheléstől függően (kb. 2 óra) lecserélésre kerül.

A tisztítóberendezés szivattyúja a nyitott medencéből szívja a vizet, és a hajfogó szűrőn keresztül nyomja a homokszűrőbe. A homokszűrő a forgatásra kerülő víz lebegő anyag tartalmát a szűrő elé adagolt SUPERFLOCK C pelyhesítőszer segítségével kiszűri. A forgatott víz a szűrőn felülről lefelé áramlik.

A porszívózás (a medence alján lerakódott szennyeződés eltávolítása) után a homokszűrőt a speciális csap átváltásával átmossuk, majd leöblítjük. Az öblítővíz a közműcsatornába áramlik.

A víz szűrése, tisztítása:

A medencét a nagyobb úszó szennyeződésektől sűrű szövésű hálóval tisztítjuk, üzemkezdés előtt mindig és napközben szükség szerint.

A szűrni kívánt víz a hajfogó szűrőn át jut a szivattyúba. Ezt a szűrőt 1-3 naponta kell tisztítani a terheléstől függően. A berendezés leállítása után a szűrőház fedele leszerelhető, a szűrő kiemelhető és a szennyeződés eltávolítható. A tiszta szűrő visszaszerelése, a pelyhesítő behelyezése és a szűrőház lezárása után a berendezés újraindítható.

A víz áramlási irányát ellenőrizni kell!

A vízszintet folyamatosan ellenőrizzük és a kifröccsenő, valamint a szűrőmosással eltávolított vizet pótoljuk.

Regenerálás:

A víztisztító berendezés nyomásmérő műszerének emelkedése jelzi a szűrő eltömődését, ekkor el kell végezni a szűrő visszamosását.

Az öblítővizet a speciális csap segítségével visszafelé áramoltatjuk, ezzel a homokszűrőben lerakódott szennyező anyagokat fellazítjuk és az öblítővízzel a közműcsatornába nyomjuk.

Vegyszerek:

A medencék vizét ipari hypóval fertőtlenítjük.

A pH érték beállítására sósavat alkalmazunk.

Pelyhesítő szerként alumínium szulfát vagy BAYROFLOCK C vegyszert használunk.

Az algaképződés megakadályozására elfogadott szer a DESALGIN.

A pH érték ellenőrzését kézi mérésekkel ellenőrizzük Pool-testerrel.

Munkavédelem:

A szűrőberendezés felügyelet alatt áll, kezeléséről a beosztott uszodamesterek kioktatást kaptak.

A vegyszereket a strand vegyszertárolójában tároljuk, a csúszda tárolójában csak a takarításhoz használt vegyszerek kerülhetnek elhelyezésre.

Vegyszerek alkalmazásakor az egyéni védőfelszerelések használata kötelező.

A csúszda uszodamestere elsősegély felszereléssel ellátott.

A teljes áramtalanítás a gépházi főkapcsolóval lehetséges.

Üzemnapló:

            Tartalmazza:               - a feltöltés, utántöltés időpontját, mennyiségét

                                               - a vegyszer felhasználási adatokat

                                               - a csúszdázók számát

                                               - a tesztek időpontját, eredményét

                                               - szűrőtisztításokat

                                               - rendkívüli eseményeket

                                               - ÁNTSZ ellenőrzéseket

                                               - Fi-relé ellenőrzést naponta

                                               - csúszófelület tisztítása minden nap üzem előtt

                                               - tartószerkezet átvizsgálása minden nap üzem előtt.

A csúszda felügyeletét, üzemeltetését műszakonként egy uszodamester végzi.

Az üzemkezdet előtt elvégzi a szükséges takarításokat, ellenőrzi, illetve beállítja az érkező medence vízminőségét. Meggyőződik a csúszda balesetmentes üzemeltetéséhez szükséges feltételek meglétéről. Az üzemnaplót megnyitja, bejegyzi az elvégzett kezelési és mérési adatokat.

A csúszda üzeme közben biztosítja a zavartalan működést, felügyeli és megköveteli a csúszda rendjének szigorú betartását. Az esetleges rendzavarókat kizárja a csúszda használatából, legvégső esetben a csúszda üzemét is felfüggesztheti. Rendkívüli intézkedéseit az üzemnaplóban rögzíti.

Üzemzárás után a szükséges technológiai munkákat elvégzi, áramtalanít, a csúszdát olyan állapotban hagyja, hogy a balesetveszély a minimális legyen, elzárja a csúszda berendezéseit.

Az üzemviteli terv szerves részét képező mellékletek:

Aktuális évre vonatkozó:

  • Strand ágazat üzletszabályzata
  • Kabinbérleti szerződés minta
  • Területbérleti Szerződés minta
  • Éjszakai nyitva tartás szerződés minta

Készítették:

            Csendes Antal fürdőüzemeltető ágazatvezető

                       

            Dr. Hertelendy László üzemorvos    

            Gróf Zoltán munkavédelmi vezető   

Keszthely, 2012. május 26.